gmoresearch.org yog siv kev pabcuam ruaj ntseg rau kev tiv thaiv rau kev tawm tsam online. Tus txheej txheem no tsis siv neeg. Koj yuav tau txais kev hloov pauv tom qab siv tau ua tiav.

Kev siv tus lej ID IP chaw nyob Hnub Tim thiab Sij Hawm
0cb431879ea0675b21cda280c96cda5f 135.125.33.7 10 18:2021 TS U UTC