gmoresearch.org waxay u adeegsaneysaa adeega amniga sugida kahortaga weerarada internetka. Hawshani waa mid otomaatig ah. Waa lagu soo celin doonaa mar marka ansaxinta la dhammaystiro.

Aqoonsiga Aqoonsiga IP Address Taariikh iyo Waqti
0cb431879ea0675b21cda280c96cda5f 135.125.33.7 10/18/2021 03:33 AM UTC